Toestemming beeldmateriaal – Voetbalacademie

Beste ouder/verzorger,

Tijdens de trainingen van onze voetbalacademie laten wij onze volgers met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de opening en afsluiting van de training en tijdens de training. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de beelden. Wij plaatsen geen impressies waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij de opnames geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van de beelden van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens de trainingen. Scopo Atletico heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Hierbij geeft ondergetekende Scopo Atletico toestemming tot het maken van teamfoto’s en actiefoto’s tijdens de Voetbalacademie. Deze beelden kunnen gebruikt woorden voor wervingsuitingen van Scopo Atletico (website, folder, poster e.d.). Maar worden uiteraard nooit aan derden verstrekt.