blog

Hoe haal je het beste in je team naar boven? ?

Motivatie hangt samen met teamontwikkeling. Teamontwikkeling is het creëren van een hecht collectief, waarin iedereen gemotiveerd is. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een teamcultuur. Net als spelers doorlopen ook teams een ontwikkeling. Bruce Tuckman heeft deze groepsontwikkeling gevat in vier stadia: forming, storming, norming en performing. Een zeer inzichtelijk model om de ontwikkeling van het team tastbaar te maken. Volgens het model van Tuckman gaat een team verschillende stadia door, die elk zijn eigen kenmerken heeft. Echter, niet elk team doorloopt alle stadia, en kan blijven hangen of zelfs terug vallen in een vorig stadium. Hieronder worden elk van de stadia beschreven.1️⃣Forming (oriëntatiefase) Aardig gevonden worden, enthousiast en gemotiveerd zijn, rol onderzoeken, kwaliteiten afstasten en grenzen opzoeken. Praktische implicaties: • Opbouwen van een relatie • Samenstellen teamdoelen • Uitleg spelintentie • Stimuleren onderlinge kennismaking...

Share

Mentale vaardigheden in de sport (deel 1: aandacht richten)

Het mentale aspect krijgt steeds meer aandacht in de sportwereld. Zelfs voetballers vanuit de toch conservatieve voetbalwereld komen er openlijk voor uit dat zij weleens een mental coach c.q. sportpsycholoog hebben bezocht. Bijvoorbeeld Daley Blind die een sportpsycholoog bezocht nadat hij in zijn eerste periode herhaaldelijk werd uitgefloten in de Amsterdam Arena door het Ajax-publiek. Hoe sterk Daley Blind hier is uitgekomen weten we inmiddels allemaal.Voorbeelden van mentale vaardigheden zijn doelen stellen, aandacht richten, visualiseren, gedachtecontrole en presteren onder druk. Voordat we één van deze vaardigheden verder toelichten is het belangrijk om te weten dat mentale training gaat om het systematisch aanleren van mentale vaardigheden om prestaties te verbeteren. Mentale begeleiding beïnvloedt alle aspecten van bewegen/sport, zoals te maken keuzes, persoonlijkheid, relaties en hieronder valt...

Share

Mentale vaardigheden in de sport (deel 2: visualiseren)

Visualisatie is een vorm van mentale training. In de topsport wordt er veel gebruik gemaakt van de techniek visualisatie (https://www.youtube.com/watch?v=0wL2z9EBzSk). Bij visualisatie stel je je voor wat er tijdens een wedstrijd zal gebeuren en hoe je daarop gaat reageren. Ook kan je je inbeelden wat je tijdens een training zal doen en op welke manier. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voor de hersenen nauwelijks uitmaakt of je een beweging visualiseert of daadwerkelijk uitvoert. Sporters die visualiseren naast hun reguliere training presteren beter dan sporters die alleen hun reguliere training volgen. Ander onderzoek heeft aangetoond dat visualiseren bij jeugdvoetballers leidt tot meer zelfvertrouwen. Visualiseren is dus een goede aanvulling op de training. Spelers met een blessure kunnen gebruik maken van visualisatie als vervanging voor de reguliere...

Share

Gedachten ombuigen, van negatief naar positief! ?

Tijdens het presteren in een sportsetting hebben spelers allerlei gedachten. Deze gedachten worden in de sportpsychologie ook wel zelfspraak genoemd. Gedachten worden hierbij gezien als dingen die je in je hoofd tegen jezelf zegt. Bij instructie-zelfspraak worden er door de speler tijdens het voetballen instructies aan zichzelf gegeven, zoals bijvoorbeeld ‘binnenkant aannemen’ of ‘hou hem (de aanvaller) voor je’. Bij motivatie-zelfspraak worden er door de speler dingen tegen zichzelf gezegd om zichzelf op te peppen, zoals bijvoorbeeld ‘ik kan dit’ of ‘kom op’. Bij gedachtecontrole draait het om de bewustwording van de eigen gedachten en hoe die gedachten gestuurd zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de spelers zich bewust zijn van negatieve gedachten en dat zij deze kunnen omvormen naar positieve gedachten. Het kan...

Share

Ademhaling in de sport; positief effect op prestatie!?‍♂️

Voor het sporten heeft een sporter te maken met verschillende niveaus van spanning. Wanneer je in het onderste deel van de spanningsthermometer zit, beleef je niet genoeg spanning om optimaal te presteren. Wanneer je in het bovenste deel van de thermometer zit, beleef je juist teveel spanning om optimaal te presteren. In het middelste deel van de thermometer zit je op jouw optimale spanningsniveau. Waar het middelste deel begint verschilt per persoon. Sommige spelers hebben hele hoge spanning nodig om optimaal te presteren; sommige spelers beleven al bij een relatief lage spanning een te hoog spanningsniveau. De spanning die je voelt kun je zelf beïnvloeden.Om het juiste spanningsniveau te bereiken kan gebruik gemaakt worden van ademhalingsoefeningen. Telkens wanneer de aandacht afdwaalt, is het de bedoeling...

Share

Persoonlijk Ontwikkelplan voor jeugdspelers ??

Zoals al meerdere keren benoemd werkt het stellen van doelen zeer motiverend voor kinderen. Je kunt hiervoor als trainer/coach de volgende structuur in een seizoen aanhouden: ?Persoonlijk ontwikkelgesprek begin seizoen (augustus) ?Evaluatie gestelde doelen voor de winterstop (december) ?Persoonlijk ontwikkelgesprek na de winter (januari/februari) ?Evaluatie doelen einde seizoen (mei)Tijdens de individuele gesprekken bespreek je als trainer/coach/begeleider met elke speler zowel sportspecifieke, beweegvaardigheden als mindset/gedrag. Wees je er tijdens deze gesprekken van bewust dat feedback (kritiek) pas bij een speler aankomt als je gebruik maakt van het zogenaamde sandwich-model. Hierbij begin je met iets dat de speler goed doet, vervolgens geef je specifieke feedback over gedrag dat te veranderen is, en sluit je af met een aanmoediging.Zorg er daarnaast voor dat je als trainer tijdens de individuele gesprekken de juiste...

Share

Hoe krijg je jouw kind in beweging??‍♀️

Bewegen is goed voor de gezondheid en voor de ontwikkeling van sociale, motorische en mentale vaardigheden van kinderen. Bovendien houden kinderen over het algemeen van klimmen, klauteren, rennen en ontdekken. Toch blijkt uit cijfers dat meer dan de helft van de 4 tot 12-jarigen te weinig beweegt. Daartegenover staat kinderen steeds meer tijd doorbrengen achter de ipad, smartphone en spelcomputers.Ouders kunnen het beweeggedrag van hun kind op verschillende manieren positief beïnvloeden: 1. Probeer bewegen te stimuleren door de inrichting van huis en tuin. Ouders zijn verantwoordelijk voor hoe de thuisomgeving eruit ziet. De inrichting van huis en tuin kan bewegen stimuleren. Een televisie op de slaapkamer stimuleert beweeggedrag bijvoorbeeld niet. Het aanbieden van speelgoed dat bewegen stimuleert juist wel. Kan jouw kind thuis veilig rondkruipen, hutten bouwen,...

Share

Hoe kun je kinderen optimaal leren bewegen??‍♀️

In een eerdere blog hebben we de voordelen van breed ontwikkelen benoemd tov één enkele sport beoefenen.In deze blog gaan we in op hoe je bepaalde bewegingen het beste kan aanleren aan kinderen. Aanleren van bewegingen kun je expliciet doen of impliciet. Bij expliciet leren worden veel en vaak gedetailleerde instructies worden gegeven over hoe een beweging uit dient te voeren. Bij impliciet leren wordt het bewegen geoefend zonder kennis te vergaren over de precieze uitvoering van de beweging. Een voorbeeld hiervan is een dubbeltaak, tijdens het dribbelen tegelijkertijd een rekensom oplossen. Verschillende onderzoeken laten zien dat impliciet leren meer resultaat oplevert dan expliciet leren.Vormen van impliciet leren zijn:1️⃣Leren met externe focus Hierbij gebruiken we altijd het voorbeeld van Pierre van Hooijdonk. Hij gaf in een interview...

Share

Biologische vs Kalenderleeftijd ?

Er kan onderscheid gemaakt tussen de kalenderleeftijd en de biologische leeftijd. De biologische leeftijd geeft aan in welke ontwikkelfase het lichaam zich bevindt. De kalenderleeftijd is, zoals het woord al zegt, de leeftijd aan de hand van de kalender. Het komt voor dat er kinderen tegen elkaar voetballen, hockeyen of tennissen die fysiek totaal van elkaar verschillen. Daarnaast speelt het geboortejaareffect een rol. Iemand geboren op 1 januari t.o.v. iemand in december geeft bijna een verschil van een jaar. Hierbij opgeteld het verschil in ontwikkelgroei kan dus enorme verschillen opleveren. Sommige verenigingen zijn al zover dat ze kinderen op basis van biologische leeftijd selecteren en tegen elkaar laten spelen. Ook vereist een andere ontwikkelgroei een verschillende benadering in trainingsintensiteit van de trainer. Je kunt onmogelijk...

Share

Breed motorisch scholen in de praktijk ?‍♀️

Er zijn tien grondvormen van bewegen te onderscheiden: 1. Gaan en lopen 2. Balanceren en vallen 3. Stoeien en vechten 4. Springen en landen 5. Rollen, duikelen en draaien 6. Trappen, schieten en mikken 7. Gooien, vangen, werpen e slaan 8. Klimmen en Klauteren 9. Zwaaien en slingeren 10. Bewegen op muziekIn de ideaalsituatie komen alle kinderen gedurende hun jeugd in aanraking met deze grondvormen van bewegen. De praktijk wijs echter uit dat kinderen steeds minder buiten spelen, kwalitatief mindere gymles krijgen en steeds eerder voor één specifieke sport kiezen. Hierdoor komen kinderen niet in aanraking met een breed scala aan beweegvaardigheden, die wel van belang zijn om een gezond lichaam te ontwikkelen die tegen een stootje kan.Het ontbreekt veel verenigingen aan de knowhow, geld en vooral tijd om de grondvormen in een trainingsweek aan...

Share